Atlas Veteriner Kliniği

Laboratuvar

Laboratuvar

HEMOGRAM

Kan hastalıkları ve enfeksiyon tablosu, Check-Up, anestezi öncesi ve acil vakalarda, tam kan sayımı, teşhis ve tedaviyi yönlendirmede büyük önem taşımaktadır.

BİYOKİMYASAL ANALİZLER

Karaciğer, böbrek, kalp gibi organlara spesifik parametrelerin yanı sıra gastro-intestinal sistem, endokrin( hormonal ) sistem, kas ve iskelet sistemi ve lipit metabolizmasına özgü parametrelere bakılarak organ ve sistemlerin işleyişi ve durumu hakkında bilgi edinilmektedir.

MİKROBİYOLOJİK TESTLER

Mikrobiyoloji hayvanlarda hastalıklara neden olan bakteri, virus ve mantarları içermektedir. Kliniğimiz parazitolojiyi çoğunlukla ayrı olarak değerlendirmektedir. 
Kliniğimizde bakteriyel hastalıklara ait etkenler öncelikli olarak ele alınmaktadır. Ancak hayvanlarda hastalık yapan etkenlerin pek çoğu zoonoz özelliğe sahip olduklarından taramalarda beşeri mikrobiyolojiye dikkat edilmektedir.

İDRAR ANALİZLERİ

Kliniğimizde minik dostlarımız için yaptığımız testler arasında;
•Tam idrar analizi
•İdrarda sediment muayenesi yapılmaktadır.

DIŞKI MUAYENESİ

Kliniğimizde dışkı muayenesi yapılmaktadır. Bu muayeneler aşağıdaki gibidir;
•Paraziter açıdan mikroskobik incelemeler
•Dahili açıdan muayenesi
 Köpekler için viral tastalık testleri
•Canine herpesvirus ( Antikor )Elisa 
•Distempervirus IgM-IgG ( Antikor )Elisa 
•Toxoplazma ( Antikor ) IgG Elisa 
•Toxoplazma (Antikor ) IgM Elisa 
•Canine parvovirus Speed test 
•Canine Leptospira Speed test
 Kediler için viral hastalık testleri
•FIP / Coronavirus (Antikor ) Elisa
•FeLV + FIV Speed test
•FIV (Eliza)
•Feline herpesvirus (Antikor) Elisa 
•Feline toxoplazma IgG (Eliza)
•Feline toxoplazma IgM(IFA)
•Feline panleukopenia antijen Speed test

Whatsapp İletişim!
Tıkla Ara!